Preventivní program - Klima třídy

12.06.2014 17:19

V květnu proběhl ve škole, pod vedením 2 lektorek z organizace Dobrá Vyhlídka, preventivní program – Klima třídy, vztahy ve třídě.  V 1. bloku proběhla diagnostika a seznámení se třídou, v 2. bloku se uskutečnily aktivity zaměřené na posílení pozitivních vazeb, vyhodnotila se diagnostika a práce se třídou. Formou různých her žáci řešili vzájemné vztahy. V komunitním kruhu diskutovali o tom, jak se mají k sobě chovat, kdo je v třídním kolektivu více nebo méně oblíben, co znamená slovo respekt a důvěra, jak si vzájemně pomáhat a podporovat jeden druhého.

Program se dětem líbil a děti si odnesly pozitivní zážitky.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode