O školce

- obě školky se nacházejí na okraji města mimo silný provoz v blízkosti přírodních lokalit

- organizace naší školy umožňuje snadnější přechod dětí z MŠ na ZŠ, děti důvěrně znají prostředí a mají stálý kontakt se staršími spolužáky i budoucím vyučujícím

- umístění celkově evokuje využití pro ekologickou výchovu a praktické poznávání přírody

- nabízíme plavecký výcvik, relaxační cvičení, otužování, zdravé prostředí, časté vycházky

do okolní přírody pobyt na školní zahradě, blízkost hřiště a přírodních lokalit nabízí možnost vydatného pohybového vyžití

- menší kolektiv snižuje nemocnost dětí

- věková různorodost dětí ve třídách rozvíjí u dětí spolupráci i vzájemnou komunikaci

 

Potřebujete pro svoje dítě individuální přístup? Chcete zdravé a bezpečné prostředí? Vyhovuje vašemu dítěti rodinné nestresující prostředí?

Pak je naše MŠ ideálním místem pro Vás!

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode