O škole

Základní informace o naší škole:

Název školy: ZŠ a MŠ Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, okres Šumperk, příspěvková organizace

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Taťána Zubíková

Odloučeného pracoviště:  MŠ Ráječek 6

Adresa školy: Rudolfa  Pavlů 1799/4, 789 01 Zábřeh

Telefon: 583 416 680

E-mail: zspavlu@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Profilace školy:

Naše malotřídní škola nabízí dětem rodinné a klidné prostředí, atmosféru důvěry. Menší kolektiv a užší provázanost mezi dětmi umožňuje širší možnosti pro individuální přístup. Uplatňujeme individuální přístup jak k dětem nadaným, tak i k dětem se specifickými poruchami učení nebo chování. Menší počet dětí ve třídách a různá věková různorodost umožňuje vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Žáci se učí být ohleduplní a tolerantní ke svým spolužákům i k jiným lidem, učí se vzájemně komunikovat a spolupracovat.

Blízké okolí školy skýtá možnosti rozvoje ekologické výchovy, probuzení zájmu o přírodu a ochranu životního prostředí. Máme dostatek prostoru pro relaxaci žáků a ozdravné přestávky. Za příznivého počasí probíhá výuka vhodných předmětů na školní zahradě, v okolní přírodě nebo jiných vhodných lokalitách.

Snahou školy je využívat moderní metody výuky, projektové a skupinové vyučování. Klademe důraz na ekologickou výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, sportovní výchovu, na vzdělání v oblasti cizích jazyků a využívání výpočetní techniky. Pro děti je přístupná počítačová učebna, která má 8 počítačů a všechny jsou připojeny na internet.

Jaké kroužky nabízíme?

-  počítačový, sportovní, přírodovědný, anglický jazyk, deskové hry

Organizace naší školy umožňuje snadnější přechod z MŠ na ZŠ, děti důvěrně znají prostředí a mají stálý kontakt se staršími spolužáky i budoucím vyučujícím.

Potřebujete pro svoje dítě individuální přístup? Chcete zdravé a bezpečné prostředí? Vyhovuje vašemu dítěti rodinné nestresující prostředí?

Pak je naše ZŠ a MŠ ideálním místem pro Vás!

 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode