Učební plán   

ZŠ a MŠ Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4

Učební plán

V 1. – 5. ročníku probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní

vzdělávání – Škola spokojených dětí.

 

 

Učební plán ŠVP  2017/2018

 

 

Vzdělávací oblast

Předmět

Ročníky

Hodiny celkem

1.

2.

3.

4.

5.

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

9

10

9

7

7

42

Anglický jazyk

 --

-- 

3

3

3

9

Matematika a její aplikace

Matematika

4

5

5

5

5

24

Informační a komunikační technologie

Informatika

-- 

 --

-- 

-- 

1

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

3

-- 

-- 

7

Přírodověda

-- 

 --

-- 

2

2

4

Vlastivěda

--

 --

-- 

2

2

4

Umění a kultura

Hudební  výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

Počet hodin za týden

20

22

25

25

26

118

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode